Scholingsprojecten in de Filipijnen

HIGH SCHOOLS: In de Filipijnen zijn wij actief in twee gebieden t.w. de eilanden Mindanao en Bohol. Wij steunen hier studenten aan diverse high schools, op dit moment 2 in Mindanao en 2 in Bohol, totaal schooljaar 2013-2014 200 studenten. Voor het grootste gedeelte is het onderwijs daar gratis doch de kosten voor activiteiten, school uniformen,  schoenen, tassen, leermiddelen zoals pennen en schriften moeten door de leerlingen zelf worden betaald. Soms is zelfs dat voor de ouders een te groot bedrag. Een high school leerling kost gemiddeld € 500 gedurende de gehele 4 jaars periode. Ook voorzien wij onze studenten wekelijks van een lunch, de kosten hiervan zijn ongeveer 1.200 PhP per jaar, omgerekend iets meer dan € 20 per jaar.

Eind 2021 is besloten alleen nog maar succesvolle studenten aan de Senior High School (grade 11 en 12) te selecteren met het idee ze verder te helpen bij hun studie aan een staatsuniversiteit.

U kunt besluiten een High School student te sponsoren.

COLLEGES EN UNIVERSITEITEN: in Mindanao en Bohol steunen wij een aantal studenten,  bij hun vervolgstudie aan een college of universiteit. Wij streven ernaar studenten te helpen die voldoen aan de navolgende eisen: bovengemiddelde intelligentie, arm, van onbesproken gedrag en grote motivatie van zowel ouders als studenten. Het moet voor hen niet mogelijk zijn elders fondsen te verwerven voor hun studie. Soms proberen wij studenten die ver van een stedelijk gebied wonen onder te brengen bij pleegouders, vaak bij de mensen die voor ons werken.

De kosten van deze opleiding hangen af van de door de student gekozen richting en variëren van 22.000 Php tot 75.000 dus van € 400 tot € 1.300 per jaar per student. Afhankelijk van de omstandigheden financieren wij 50 tot 100% van hun opleiding.

Wij hebben afgezien van het sponsoren van studenten aan particuliere colleges of universiteiten om diverse redenen: A. vaak zijn dit studenten die het toelatingsexamen van een staatsuniversiteit niet hebben behaald en dus mogelijk minder begaafd en/of gemotiveerd zijn, zie ook C. Het is namelijk vaak mogelijk om aan deze particuliere instellingen te studeren zonder eerst een toelatingsexamen te hebben afgelegd of na een veel minder moeilijke toets te hebben gedaan B. particuliere instellingen zijn wat betreft collegegelden vele malen duurder zijn dan staatsuniversiteiten en last but not least C. in het verleden er een veel grotere uitval blijkt te zijn onder studenten aan particuliere instellingen.

Reden genoeg om alleen nog maar studenten aan staatsuniversiteiten te sponsoren.

U kunt besluiten een College of Universiteit student te sponsoren.