Scholingsprojecten in de Filipijnen

HIGH SCHOOLS: In de Filipijnen zijn wij actief in twee gebieden t.w. de eilanden Mindanao en Bohol. Wij steunen hier studenten aan diverse high schools, op dit moment 3 in Mindanao en 2 in Bohol, totaal schooljaar 2013-2014 200 studenten. Voor het grootste gedeelte is het onderwijs daar gratis doch de kosten voor activiteiten, school uniformen,  schoenen, tassen, leermiddelen zoals pennen en schriften moeten door de leerlingen zelf worden betaald. Soms is zelfs dat voor de ouders een te groot bedrag. Een high school leerling kost gemiddeld € 500 gedurende de gehele 4 jaars periode. Ook voorzien wij onze studenten wekelijks van een lunch, de kosten hiervan zijn ongeveer 1.200 PhP per jaar, omgerekend iets meer dan € 20 per jaar.

U kunt besluiten een High School student te sponsoren inclusief of exclusief de lunches.

COLLEGES EN UNIVERSITEITEN: Op dit moment alleen nog in Mindanao maar naar wij hopen ook later in Bohol steunen wij een aantal studenten, totaal schooljaar 2013-2014 11, bij hun vervolgstudie aan een college of universiteit. Wij streven ernaar studenten te helpen die voldoen aan de navolgende eisen: bovengemiddelde intelligentie, arm, van onbesproken gedrag en grote motivatie van zowel ouders als studenten. Het moet voor hen niet mogelijk zijn elders fondsen te verwerven voor hun studie. Ook proberen wij studenten die ver van een stedelijk gebied wonen onder te brengen bij pleegouders, vaak bij de mensen die voor ons werken. In 2014 zullen wij beslissen of wij de huidige huisvesting van onze vertegenwoordigers zullen uitbreiden zodat wij meer studenten kunnen huisvesten.

De kosten van deze opleiding hangen af van de door de student gekozen richting en variëren van 22.000 Php tot 75.000 dus van € 400 tot € 1.300 per jaar per student. Afhankelijk van de omstandigheden financieren wij 50 tot 100% van hun opleiding. Soms moet een student na de high school eerst een jaar onze vertegenwoordigers helpen bij hun werk voor de stichting en in het huis voordat hij/zij als beloning een “studiebeurs” krijgt van 100%. Studenten die direct een beurs krijgen worden vrijwel nooit voor 100% gesponsord.

U kunt besluiten een College of Universiteit student te sponsoren.