Thailand

Regio: In en rondom Chiang Mai.

Stichting Albatros Foundation betaalt de voorbereidende universitaire studie voor 15 studenten die nog bij hun ouders of in een van onze appartementen  verblijven. Hiervoor studeren zij 3 jaar na de High School op verschillende niveaus. Onze studenten zitten in de moeilijkste klas namelijk Math (wiskunde) en Science (wetenschap).

Tevens ondersteunen wij nog enkele andere kinderen of incidenteel dragen wij bij aan andere projecten of individuen. In Thailand hebben wij een dame die voor ons werkt, Charussri Sae tang die tegen betaling (plm. € 300 per maand) belast is met het dagelijkse toezicht op onze projecten. Hiervoor stelt zij tevens een woning die zij bezit ter beschikking aan onze studenten.

In Thailand is in 2013 een plaatselijke Foundation opgericht onder de naam Albatros Foundation. Dit is nodig om legaal eigen projecten op te richten en te financieren.

Tevens verstrekken wij maandelijks voedsel aan een tehuis voor daklozen en hulpbehoevenden.

In juli 2013 hebben wij besloten onze sponsoring aan PLECK house   http://pleck.webklik.nl/page/pleck-house-home, Chiang Mai  na vijf jaar te beëindigen omdat wij ons niet meer konden verenigen met het door de initiatiefnemers gevoerde beleid. PLECK house is een particulier studentenhuis waar maximaal 8 kinderen van buiten Chiang Mai, meestal uit de bergen, (hill tribe) wonen en tegelijk studeren aan colleges. Blijkbaar was onze sponsoring overbodig omdat achteraf bleek dat de “subsidiepot”, ook zonder onze bijdrage, nog rijkelijk is gevuld en wel tm. 2020. De kinderen hoeven zich dus geen zorgen te maken. Onze bijdrage was 260.000 baht per jaar en wij hadden de intentie die te verhogen tot 360.000 baht per jaar ingaande dit schooljaar (omgerekend € 6.000 naar € 9.000 per jaar).

Dit project is beëindigd. 

Aandeel 2022 van deze projecten in de totale project uitgaven: 42%