Filipijnen

Organisatie:

Het grootste gedeelte van onze gelden gaat naar dit land, meer dan 55%.

In de Filippijnen is de organisatie als volgt:

Vertegenwoordiger in Ubay, Bohol Mevrouw Rubife Tubo, zij werkt 70% van haar tijd voor de Stichting. Zij ontvangt hiervoor een beloning van omgerekend € 150 per maand.

Vertegenwoordiger in Valencia, Budkidnon, Mindanao eiland De heer Junrey Monsanto, hij is onderwijzeres en doet het werk in haar vrije tijd. Hij wordt bijgestaan door sommige gesponsorde studenten.

Mevrouw Norma Somido,  is werkzaam in de Davao regio van Mindanao.

De heer J. Monsanto krijgt als vergoeding zijn studiekosten voor PhD vergoed.

Projecten:

Bohol, projectleidster Rubife Tubo:

In Ubay Bohol hadden wij aan twee verschillende High Schools studenten die wij financieel ondersteunen met een Scholarship. Deze studenten zijn niet in staat hun studie zelf te betalen. Hoewel een groot deel van het onderwijs aan High School gratis is praten we hier over financiering van deelname aan activiteiten en projecten, school uniformen, voorgeschreven sportkleding, schoenen, tassen en schoolgerei zoals schriften, pennen, agenda’s enz.

Onze vertegenwoordigsters leggen regelmatig huisbezoeken af om er zeker van te zijn dat kandidaat studenten ook werkelijk hulpbehoevend zijn (zowel in Bohol als in Mindanao).

Deze studenten werd eenmaal per week een gratis lunch aangeboden en voor eerstejaars studenten betalen wij in de vorige alinea genoemde eenmalige kosten, zoals het school uniform.

Ook wonen onze vertegenwoordigsters wekelijks de maaltijdverstrekking bij mede om te controleren of ze worden verstrekt en of alle studenten aanwezig zijn. Op deze manier komen we ook in een vroeg stadium te weten of er problemen zijn met een of meerdere studenten.

Rubife heeft een student geadopteerd die bij haar woont en dit jaar (2013) zal daar nog een tweede bijkomen. Zij wil meer studenten adopteren en indien mogelijk haar huisje uitbreiden met enkele kamers om dit mogelijk te maken.

Wij dragen bij in de kosten van levensonderhoud van deze studenten, ongeveer € 25 per student per maand.

BNSC high school (Bohol Norteastern Star College) 73 studenten waarvan 10 1e jaars. 11 hiervan hebben een privé sponsor.

HChA high school (Holy Child Academy) 15 studenten waarvan 10 1e jaar.

Verder hebben wij hier, en ook in Mindanao, een zogenaamd Bundle of Joy project. Ieder kwartaal geven wij een voedselpakket aan gezinnen die dit het hardst nodig hebben. In Ubay betreft het ongeveer 25 gezinnen.

Thans steunen wij alleen nog maar studenten aan de Senior High School afdeling grade 11 en grade 12 en studenten aan universiteiten en college’s bij hun bachelor opleiding

Bukidnon provincie, Mindanao eiland, hoofd projectleidster Aida Arcojada.

We hadden High school projecten in Valencia, Quezon en Salawagan alsmede ondersteunden wij 11 studenten aan colleges en universiteiten, waarvan twee in de Davao regio.

Ook hadden wij in Mindanao Bundle of joy projecten t.w. in Valencia en Quezon, in totaal voor ongeveer 20 gezinnen.

Tevens verschaften wij eenmaal per twee weken een lunch aan ongeveer 28 SPED kinderen (Special Education, hetgeen betekent onderwijs aan gehandicapte kinderen) aan de Valencia Central City School (VCCS).

VNHS high school (ValenciaNationalHigh School) 45 studenten waarvan 15 1e jaars.

QNHS high school (QuezonNationalHigh School) 29 studenten

SNHS high school (SalawaganNationalHigh School) 15 studenten.

Mevrouw Aida Arcojada had op dat moment 5 studenten geadopteerd die bij haar in huis wonen. 3 college/universiteits studenten, 1 (haar hulp Leny Satura) meisje dat volgend schooljaar gaat studeren voor verpleegster en 1 (Khareen Sillar) meisje van 18 die met ingang van november 2013 haar tweede semester aan het college gaat volgen.

Ook zij (Aida) wil haar huis uitbreiden teneinde meer studenten te kunnen adopteren.

In de toekomst zullen wij het aantal college/universiteitsstudenten uitbreiden en tegelijk het aantal high school studenten inkrimpen.

De reden hiervan is dat veel studenten na beëindiging van hun High school periode toch weer terugvallen naar hun oude niveau omdat niet iedereen een vervolg studie kan doen.

Tegenwoordig steunen wij alleen nog maar High School grade 11 en 12 leerlingen aan de QNHS en SNHS en studenten aan de Central Mindanao University. Dit alles onder de bezielende leiding van Junrey Monsanto. Elders is te lezen over zijn aanpak. Tevens draagt Junrey zorg voor twee studenten die wij nog ondersteunen in Roxas.

Aandeel 2022 van deze projecten in de totale project uitgaven: 55,5%.

Naga City, vrijwilligster Edna Delfino.

In Naga City werkt een door ons geselecteerde vrijwilligster in een kindertehuis en een bejaardentehuis. Zij ontvangt als onkostenvergoeding  omgerekend plm. € 95 per maand incl. alle kosten.

Op dit moment is mevrouw Delfino herstellende van een schildklieroperatie (maart 2022) die zij heeft moeten ondergaan vanwege kanker stage 1. Het grootste gedeelte van de medische kosten zijn betaald door de stichting. Hopelijk kan zij spoedig haar werkzaamheden weer hervatten.

Dit project is opgestart in 2013.

Project update Quezon – Valencia 18 maart 2022

Wij hebben in 2020 besloten om voortaan zo min mogelijk studenten aan particulieren colleges en universiteiten te steunen. Wij vinden dat er teveel afvallers zijn ondermeer door teveel zwangerschappen, staken vanwege terugroepen om te zorgen voor familie, niet volgen van de regels enzomeer. Tevens zie je aan deze universiteiten vaak studenten die gezakt zijn voor het toelatingsexamen staatsuniversiteit hetgeen kan betekenen dat zij niet over voldoende intellectuele bagage beschikken of niet voldoen gemotiveerd zijn of beide. De oorzaak van het afvallen kan dus veroorzaakt worden door de eerder genoemde factoren. Kortom er ging naar onze mening teveel geld verloren.

Vanaf dat moment hebben wij besloten aan de Senior High School studenten voor te selecteren op basis van hun cijfers en of dat er werkelijk geen middelen zijn binnen hun eigen kring om hen te steunen. Vooral studenten met hoge cijfers en in geselecteerde afdelingen zoals wiskunde, accountancy ed. worden ondersteund. Het betreft hier twee klassen: grade 11 en 12. De bedoeling is dat de studenten nadat ze hun toelatingsexamen aan CMU (Central Mindanao University een staatsuniversiteit) hebben behaald worden gesteund tot tenminste het behalen van de bachelor grade. Een enkeling zal in de gelegenheid worden gesteld de Master titel te behalen en zelfs te promoveren tot PhD. Tot op dit moment steunen we alleen studenten aan de CMU, ondanks dat er meer staatsuniversiteiten in het gebied actief zijn, bijvoorbeeld BSU (Bukidnon State University). We doen dat om geen versnippering te krijgen.

De eerste studenten gaan dit jaar van de SHS grade 12 naar de universiteit. Zij hebben allen al toelatingsexamen gedaan en wachten op de uitslag. Als alles vol is zullen van dan MINSTENS 2 x 5 = 10 studenten hebben aan de SHS en 4 x 50 = 20 aan de universiteit. Echter wij houden rekening met 40 tot max 50 studenten in het Mindanao project. Op dit moment worden ongeveer 30-35 studenten gesteund.

De behaalde resultaten zijn zeer bevredigend vooral dankzij onze vertegenwoordiger Junrey Monsanto een zeer actieve onderwijzer die de studenten maandelijks bij elkaar laat komen om hun bijdrage te betalen maar ook zeker om bij te praten. Via de groepsappen moeten de student zeer regelmatig rapporteren over hun studie en hun vorderingen. Alle bestuursleden van de stichting zijn aangesloten bij de groepsapp.

Verder zijn we steeds actief in Gensan, Mindano – Naga city en Bohol. Ook wordt Edna Delfino nog ondersteund. Ze is op dit moment ziek, haar schildklier is wegens kanker verwijderd en ze heeft een iodine behandeling (radioactief jodium) ondergaan. Het ziet er redelijk uit voor haar. De aanzienlijke medische kosten zijn grotendeel door de stichting betaald. Hopelijk kan ze op enig moment weer aan het werk gaan.

Eenzelfde stramien zoals hierboven vermeld wordt op dit moment opgezet voor Bohol onder leiding van Rubife Tubo. Zodra er wat meer duidelijk is zullen wij hierover berichten. In 2022 is de werkwijze zoals genoemd onder Quezon ook ingevoerd in Ubay Boyhol.