Filipijnen

Organisatie:

Het grootste gedeelte van onze gelden gaat naar dit land, meer dan 50%.

In de Filippijnen is de organisatie als volgt:

Vertegenwoordiger in Ubay, Bohol Mevrouw Rubife Tubo, zij werkt 50% van haar tijd voor de Stichting. Zij ontvangt hiervoor een beloning van omgerekend € 150 per maand.

Vertegenwoordiger in Valencia, Budkidnon, Mindanao eiland Mevrouw Aida Arcojada, zij is onderwijzeres en doet het werk in haar vrije tijd. Zij wordt bijgestaan door Leny Satura een door haar geadopteerde studente van 17 jaar en Mevrouw Norma Somido, CEO of Gensan College of Technology gevestigd te Gensan. Mevrouw Somido is werkzaam in de Davao regio van Mindanao.

Mevrouw Arcojada ontvangt een onkostenvergoeding van omgerekend € 75 per maand, mevrouw Somido werkt gratis.

Projecten:

Bohol, projectleidster Rubife Tubo:

In Ubay Bohol hebben wij aan twee verschillende High Schools studenten die wij financieel ondersteunen met een Scholarship. Deze studenten zijn niet in staat hun studie zelf te betalen. Hoewel een groot deel van het onderwijs aan High School gratis is praten we hier over financiering van deelname aan activiteiten en projecten, school uniformen, voorgeschreven sportkleding, schoenen, tassen en schoolgerei zoals schriften, pennen, agenda’s enz.

Onze vertegenwoordigsters leggen regelmatig huisbezoeken af om er zeker van te zijn dat kandidaat studenten ook werkelijk hulpbehoevend zijn (zowel in Bohol als in Mindanao).

Deze studenten wordt eenmaal per week een gratis lunch aangeboden en voor eerstejaars studenten betalen wij in de vorige alinea genoemde eenmalige kosten, zoals het school uniform.

Ook wonen onze vertegenwoordigsters wekelijks de maaltijdverstrekking bij mede om te controleren of ze worden verstrekt en of alle studenten aanwezig zijn. Op deze manier komen we ook in een vroeg stadium te weten of er problemen zijn met een of meerdere studenten.

Rubife heeft een student geadopteerd die bij haar woont en dit jaar (2013) zal daar nog een tweede bijkomen. Zij wil meer studenten adopteren en indien mogelijk haar huisje uitbreiden met enkele kamers om dit mogelijk te maken.

Wij dragen bij in de kosten van levensonderhoud van deze studenten, ongeveer € 25 per student per maand.

BNSC high school (Bohol Norteastern Star College) 73 studenten waarvan 10 1e jaars. 11 hiervan hebben een privé sponsor.

HChA high school (Holy Child Academy) 15 studenten waarvan 10 1e jaar.

Verder hebben wij hier, en ook in Mindanao, een zogenaamd Bundle of Joy project. Ieder kwartaal geven wij een voedselpakket aan gezinnen die dit het hardst nodig hebben. In Ubay betreft het ongeveer 25 gezinnen.

Bukidnon provincie, Mindanao eiland, hoofd projectleidster Aida Arcojada.

We hebben High school projecten in Valencia, Quezon en Salawagan alsmede ondersteunen wij 11 studenten aan colleges en universiteiten, waarvan twee in de Davao regio.

Ook hebben wij in Mindanao Bundle of joy projecten t.w. in Valencia en Quezon, in totaal voor ongeveer 20 gezinnen.

Tevens verschaffen wij eenmaal per twee weken een lunch aan ongeveer 28 SPED kinderen (Special Education, hetgeen betekent onderwijs aan gehandicapte kinderen) aan de Valencia Central City School (VCCS).

VNHS high school (ValenciaNationalHigh School) 45 studenten waarvan 15 1e jaars.

QNHS high school (QuezonNationalHigh School) 29 studenten

SNHS high school (SalawaganNationalHigh School) 15 studenten.

Mevrouw Aida Arcojada heeft op dit moment 5 studenten geadopteerd die bij haar in huis wonen. 3 college/universiteits studenten, 1 (haar hulp Leny Satura) meisje dat volgend schooljaar gaat studeren voor verpleegster en 1 (Khareen Sillar) meisje van 18 die met ingang van november 2013 haar tweede semester aan het college gaat volgen.

Ook zij (Aida) wil haar huis uitbreiden teneinde meer studenten te kunnen adopteren.

In de toekomst zullen wij het aantal college/universiteitsstudenten uitbreiden en tegelijk het aantal high school studenten inkrimpen.

De reden hiervan is dat veel studenten na beëindiging van hun High school periode toch weer terugvallen naar hun oude niveau omdat niet iedereen een vervolg studie kan doen.

Aandeel 2012 van deze projecten in de totale project uitgaven: 54,5%.

Naga City, vrijwilligster Edna Delfino.

In Naga City werkt een door ons geselecteerde vrijwilligster in een kindertehuis en een bejaardentehuis. Zij ontvangt als onkostenvergoeding  omgerekend plm. € 95 per maand incl. alle kosten.

Dit project is opgestart in 2013.