Ethiopië

In samenwerking met Dianne Schepers hebben wij een project genaamd Gadi, share & care.

Dit project bevindt zich in een huis achter het kantoor van Dianne. Zij kan hierdoor zorgen voor het dagelijkse toezicht op het project.

In het project zijn opgenomen drie ongehuwde moeders met ieder een kind alsmede vijf overige kinderen.

Wij zorgen voor voeding, kleding, huisvesting en opleiding. De 3 moeders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het huis in ruil voor onderdak en een kleine beloning.

Aandeel 2012 van dit project in de totale project uitgaven: 6,5%.

Helaas is dit project gestaakt.