Verslag werkzaamheden

Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 juli 2013

Stichting Albatros Foundation, verder te noemen SAF, heeft projecten in:

Azië:
   ■  Thailand
   ■  Filippijnen

Afrika:
    ■ Ethiopië
    ■ Malawi