Werkzaamheden

Werkzaamheden van de stichting

De stichting heeft in de oprichtingsakte de navolgende doelen opgenomen:

  1.  Het ondersteunen van mensen in binnen- en buitenland die door omstandigheden grotendeels afhankelijk zijn van hulp van derden bij het verkrijgen van onderdak, voedsel, schoon water, medicijnen, onderwijs en overige levensbehoeften en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruime zins des woords.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel ondersteunen van liefdadigheidsprojecten in binnen- en buitenland alsook en voornamelijk het in eigen beheer opzetten van dergelijke projecten.