Verwerving van gelden

Wijze van verwerving van gelden

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties, waaronder uitdrukkelijk ook donaties die door de oprichter zullen worden gedaan;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.